Караянчева в писмо до министър Греков: Ако махнете Йорданка Гочева, ще има сътресения!

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
През последните четири години в област Кърджали бяха усвоени над 108 млн. лева под формата на европейски субсидии и национални доплащания за земеделските производителите.  Други 71 млн. лева бяха спечелени с проекти на фермерите и общините по Програмата за развитие на селските райони. Земеделието е водещ отрасъл и ключът към икономическото съживяване на Източните Родопи. То е залегнало като приоритет и в Областната стратегия за развитие за следващия планов период – 2014-2020 г.
Припомням тези факти не само, за да изтъкна заслугите на предходното правителство за напредъка на сектора в планинските и полупланинските райони, а и за да подчертая необходимостта от неговото компетентно  управление на местно ниво  –  такова, каквото виждаме в лицето на г-жа Йорданка Гочева – директор на ОД „Земеделие” в Кърджали.
Г-жа Гочева е специалист с доказана експертиза, висока репутация и опит. Под нейното ръководство дирекцията се нареди сред отличниците в страната. Разбирам, че в последно време върху вас като министър на земеделието е оказван политически натиск за нейното освобождаване в полза на представител от квотата на ДПС.
Обръщам се към Вас в качеството си на народен представител, за да защитя професионализма на г-жа Гочева и да ви предупредя за риска от сериозни сътресения в системата при евентуалното й оттегляне от поста. Позицията на общински съветник от ПП ГЕРБ не е основателна причина да бъдат подлагани на съмнение професионалните качества на г-жа Гочева. Тя не е партиен член и работата й е изцяло експертна.
Апелирам към вашата принципност, стратегическо мислене, държавнически подход и съзнание, че кадровите кадрили ще имат крайно негативни последици и за производителите от региона, и за развитието на сектора като цяло.
Не позволявайте властовите претенции на Движението за права  и свободи да разбият едно работещо административно звено. Разчитам, че решението Ви ще бъде в полза на родопските фермери, а не в угода на временната политическа конюнктура. Обратното би означавало отказ от реформи и саморазправа с един безспорен професионалист за сметка на активист от резервната скамейка на ДПС.
Не го допускайте!
 
С уважение, Цвета  Караянчева, народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ
20 август

—————————————————————–
Само сега спечели смартфон SAMSUNG и още много награди!виж

hard admin

*

Top