Караянчева поиска от Раиф Мустафа подписката на 360-те кърджалийци

Народният представител Цвета Караянчева поиска с писмо до председателя на ОбС в Кърджали Раиф Мустафа да й бъде предоставена цялата подписка /ведно с приложенията към нея/, с която група граждани се противопоставят на предложението на Инициативния комитет за честване на 100 години от Балканската война и Освобождението на Кърджали за удостояване на генерал Васил Делов, посмъртно, със званието Почетен гражданин на Кърджали. Подписката бе посочена като аргумент за отхвърляне на предложението, което бе подкрепено от 16 общински съветници, а други 22 гласуваха „въздържал се”.
Твърди се, че под нея стоят подписите на 340-360 жители на общината, но не е оповестен нейният вносител, нито пълният текст на мотивите. „За да бъде легитимна така посочената подписка, същата следва да е инициирана и проведена съгласно изискванията на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – чл.46 и сл. от закона”, се казва в писмото на Караянчева. С оглед на засиления обществен интерес и съгласно конституционното си право за достъп до информация, тя настоява да получи копие от документа.
hard admin

*

Top