Катя е първото тарпанче за годината край Сбор

В Източните Родопи се роди първото тарпанче за тази година. Това е най-новото попълнение на стадото диви коне, които от 2011 година живеят в района на изоставеното крумовградско село Сбор.
Кончето се чувства добре и вече може да бъде видяно да препуска по зелените склонове край селото, разказва координаторът по дива природа в „Новото тракийско злато” (НТЗ) Христо Христов. Експертите по проекта обмислят да дадат на кончето името Катя по първата буква на майка му-Кава. Традиция е новородените кончета да получават име, което започва с първата буква на майчиното им име.
Очаква се през идните седмици да се родят и още тарпанчета.
Ролята на тарпаните в природата на Източните Родопи е същата като преди хиляди години – да пасат в дивата растителност и да възстановяват естествените екосистеми.

hard admin

*

Top