КЗК отмени класирането за боклука на Кърджали, битката между „Титан“ и „Волф“ продължава!? Дружеството "Грийн партнърс – БКС" трябвало да бъде отстранено

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се намеси в битката между колосите „Титан” и „Волф” за боклука на Кърджали.
Както вече 24rodopi.com писа, свързаното с компанията „Волф” дружество „Грийн партньрс – БКС” спечели обществената поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване в Община Кърджали” и се надяваше да подпише 5-годишен договор до края февруари. „Титан – Клинър” остана втори, но се възползва от правото си да обжалва в 14-дневен срок.
По жалбата на „Титан – Клинър” ООД, гр. Кърджали, производството установи, че класираният на първо място участник „Грийн партнърс – БКС” ДЗЗД, гр. София, е представил документи, с които изцяло е променил първоначално предложените сметосъбиращи автомобили за изпълнение на поръчката и реално е променил част от техническото си предложение, поради което е следвало да бъде отстранен от процедурата. Това се казва в съобщение на КЗК. Законодателят изрично е забранил представянето на други документи, освен лисващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. В случая в офертата на „Грийн партнърс – БКС” ДЗЗД са липсвали доказателства за това, че предложените сметосъбиращи камиони разполагат с преса с минимален обем 18 м³.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците при спазване на мотивите в решението.
hard admin

*

Top