Кирково иска от МРРБ проекта на пътя Бенковски-Дрангово

Строителното министерство да предостави изготвен преди години работен проект за реконструкция и асфалтиране на пътя с. Бенковски – с. Дрангово – махала Караджовска. На това се надява Община Кирково, за да не се налага администрацията да поръчва нов проект и да кандидатства за финансиране. Местните хора се надяват да асфалтират и 3-километровата отсечка с. Тихомир – с. Стрижба, която ще ползват около 2 хиляди души. Пътният участък вече има водостоци и канавки. Всичко това обясни кметът на общината Сали Рамадан на среща с областния управител на Кърджали Бисер Николов.
На срещата беше обсъдено и възстановяването на напоителните полета, които обслужва язовир „Мъглене”, високият размер на екотаксите, които отделя общината от бюджета и разходите за транспортиране на битовите отпадъци, възможностите за залесяване и изграждане на диги край реките, тъй като отнасят земеделски земи.
hard admin

*

Top