Дъждовен 26 март, Кирково отложи тържествата за 99-годишнината

Дъждовното време отложи празника на Кирково.
По програма днес кметът инж. Сали Рамадан трябваше да открие със слово тържествата, на които се очакваха много гости, сред които и делегации от побратимените общини Газиемир и Кестел в Турция  и Мароня-Сапес в Гърция.
Ще припомним, че с решение на Общинския съвет от 2001 година 26 март е обявен  за Ден на община Кирково.
 
hard admin

*

Top