Класиране на участниците в конкурса за ученици от I до XII клас

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРУМОВГРАД

К Л А С И Р А Н Е

на участниците в конкурса  за ученици от I до XII  клас от територията на община Крумовград, посветен на Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура –      24 май с теми: „Моето училище“ и „ За учителя с любов“:

  • I-IV клас – рисунка:

         ПЪРВО МЯСТО – Вероника Мариянова Михалева – I а кл. СУ „В.Левски“ –  Крумовград;

ВТОРО МЯСТО –   Йоана Илиянова Карагьозова – IVв кл. СУ „В.Левски“ –  Крумовград;

  • Боянислав Здравков Михов – III кл. ОУ „М.Христов“ с.Аврен, общ.Крумовград;

ТРЕТО МЯСТО  –  Айлин Исмаил Шериф – II кл. СУ „В.Левски“ – Крумовград;

 

  • V-VII клас – разказ или стихотворение лично творчество:

         ПЪРВО МЯСТО –  не се присъжда

ВТОРО МЯСТО –  Ахмед Хикмет Юсуф – 12 г. от ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница, общ.Крумовград – стих. „Моето училище“;

– Елфиде Исмаил Шериф -12 г.СУ „В.Левски“ –  Крумовград – разказ „На учителя с любов“;

ТРЕТО МЯСТО  –  Мерве Гюнай Рашид -13 г. от ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница,  общ.Крумовград – разказ „Моето училище“;

  • Дарина Неделчева Димитрова- 12 г. СУ „В.Левски“ –  Крумовград – стих. „24 май“;
  • Джансу Сунай Ахмед – 13 г. СУ „В.Левски“ – Крумовград – стих. „За учителя с любов“.

 

  • VIII-XII клас – презентация:

            ПЪРВО МЯСТО –  Есра Юмер Мюмюн – 16 г. СУ „В.Левски“ – Крумовград – презент. „За учителя с любов“;

ВТОРО МЯСТО –  Радосвета Шопова – 15 г. СУ „В.Левски“ – Крумовград – презент. „Моето училище“;

            КОЛЕКТИВНА НАГРАДА – Мелике Муса, Месут Муса, Мунисе Муса, Рукийе Арслан –  СУ „В.Левски“ – Крумовград – презент.  „Моето училище“;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *