Кметицата на Крумовград опитва да подмени автентичните участници в Програма за развитие на селските райони – подход ЛИДЕР

"01_SM.jpg"Забравила е, че вече няма съучастници в Земеделското министерство. Кметът на Крумовград Себихан Мехмед и зам.-кметът Мария Христозова направиха опит да подменят публично частното партньорство, което се финансира по ос 4 на ПРСР, с удобна за тях двете схема, при която да получат финансиране от 100 хил. евро за създаване на Местна инициативна група. Вместо да поканят крумовградската общественост да излъчи свои представители от неправителствения сектор, бизнеса и местната изпълнителна власт, те направиха домашно „събрание” на общинската администрация с лектор от София, на което избраха своя фирма за представител на бизнеса, както и сдружение на един от общинските съветници за представител на неправителствения сектор. В града от 2 години функционира Местна инициативна група, създадена от граждани и техните сдружения, за да работи по подхода Лидер, но тя не беше допусната до партньорство с общината, тъй като не е създадена в кабинета на кметицата и няма да и отчита процент.

В резултат на извършеното опорочаване на Наредбите на МЗХ и грубо манипулиране на Насоките на ПРСР, гражданските сдружения „Заедно”, „Хармония” и „Туристическо дружество Д.Петков” започнаха процедура срещу действията на общината и присъствалия експерт по МИГ. За голямо нещастие на измамничките, гражданските сдружения от една година имат свой представител в Комитета по наблюдение на Програмата за размитие на селските райони.

Едновременно с това е образувана преписка за обратна дискриминация, в която се докладва за случая, в който представители на турския малцинствен етнос не допускат в домейна на своя конклав Крумовград равноправно участие в програмите за евпопейско сътрудничество на представителите на българското население.

Спасов

*

Top