Кметовете на Златолист, Ауста и Горско Дюлево отстранени от ОИК, занимавали се с търговия

Трима кметове на населени места са с прекратени пълномощия с решения на Общинските избиратели комисии в Крумовград и Момчилград. Те не са изпълнили разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, т. е. продължават да се занимават с търговска дейност.
Временни кметове ще бъдат назначени в Ауста, Горско Дюлево и Златолист. Там ще има нови избори.
Ахмед Мехмед Ирик -кмет на кметство с.Златолист, общ.Крумовград не е извършил всички необходими действия за прекратяване на правомощията му като член на Контролен съвет към Районна всестранна кооперация „Наркооп”  и за прекратяване на участието му като съдружник в „Крумкооп – 1″.
Общинската избирателна комисия в Момчилград прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Ауста Неджиб Гюлюстан Халил. Той не е закрил фирмата си ЕТ „Неси-Неджиб Халил” в установения от закона срок, който е изтекъл на 30 ноември м.г.
ОИК-Момчилград прекрати пълномощията на Сезгин Халил Ахмед – кмет на Горско Дюлево. Той не е закрил в законосъобразния срок фирмата си ЕТ  „Г С – Сезгин Ахмед”, с която осъществява търговска дейност.
Чл.41, ал.3 от ЗМСМА  вменява и задължението, че лицето избрано за кмет трябва и да  уведоми писмено за предприетите от него действия за прекратяване на дейността председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия в едномесечен от обявяването на изборните резултати.
Общо 14 са кметовете на населени места в Кърджалийско, които са пропуснали сроковете да излязат от списъците на търговците.
24rodopi.com
hard admin

*

Top