Кметът на Ардино: Кабинетът „Орешарски“ чува малките общини, внесохме 10 проекта за 5 млн. лева

В изпълнение на инвестиционната си политика за тази година ръководството на община Ардино внесе 10 проекта на стойност близо 5 млн. лв. за финансиране по различни национални програми. Това съобщи кметът Ресми Мурад на среща с актива на Движението за права и свободи в Ардинско. По думите му, тази година инвестиционният климат на територията на общината значително се е променил,  благодарение на положителната нагласа на правителството към малките населени места. „Правителството на Пламен Орешарски вече чува и проблемите на малките общини, което при Бойковото управление бе забранено”, каза още Ресми Мурад.

По новосъздадената Национална публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” Община Ардино кандидатства с проект за изграждане на нова сграда за автогара, отговаряща на всички нормативни изисквания и реконструкция и рехабилитация на местен път Сполука – Любино – Латинка.
Други проекти Общината е подала в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в Падина и Млечино, както и за водоснабдяване на група населени места  – Башево, махала “Шума”, Горно Прахово от местността „Догру” в землището на Търна, кметство Долно Прахово.
По „Красива България” Общината е внесла проекти за обновяване сградите на кметствата в Жълтуша и Русалско, църквата „Св. Архангел Михаил” в Ардино и джамиите в Ардино и Млечино.
Гюнер Шюкри
hard admin

*

Top