Кметът: Таксата остава, за духовниците е безплатно (новата заповед)

Безплатен достъп ще имат духовните лица до гробищния парк, а таксата от 50 стотинки за останалите посетители с автомобили остава. Това заяви кметът на Кърджали Хасан Азис, който коментира действията на енорийския свещеник Петър Гарена. Припомняме, че за два последователни дни духовникът успя да премахне поставената бариера след като я счупи. Градоначалникът нарече казусът личностен, а не религиозен или политически. Общината няма да подаде жалба срещу отец Петър. Срещу него вече имало две жалби от служебни лица, по които ще се произнесат полиция и прокуратура.

По повод със създалата се ситуация около пропусквателния режим на входа на гробищния парк,кметът на общината издаде днес заповед  с №293/20.03.2013г., в която се посочва:

 

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от АПК и във връзка чл.3, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Спирам използването на автоматичната бариера в гробищен парк-гр.Кърджали и разпореждам възстановяване на предишния пропускателен режим;

2.Достъпът до гробищния парк на духовни лица от всички вероизповедания е безплатен за провеждане на религозни обреди и ритуали.

Настоящата заповед да се  връчи на директора на „Общинско предприятие ”Обредни дейности” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Сезгин Бекир-секретар на Община Кърджали.

 

                                                                   

                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                                КЪРДЖАЛИ:

                                                                                                  /инж.ХАСАН АЗИС/
hard admin

*

Top