Комисията по досиетата: Стефан Сираков е бил агент Страхил, Мариана Тончева – агент Маринова, а Иван Чавдаров – щатен

Имената на трима кърджалийци излязоха от архивите на Държавна сигурност след проверка на лица, които са работели или работят в системата на Министерството на здравеопазването, съобщиха от Комисията по досиетата.
Най-интересен е направилият кариера в сферата на здравеопазването по време на управлението на СДС Стефан Росенов Сираков (на снимката). Другите двама, които са работели за тайните служби на комунистическия режим, са Иван Чавдаров и Мариана Тончева.
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 12, т. 26 и т. 29 и чл. 21, ал. 2 – изпълнителните директори на изпълнителни агенции, главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори – Министерството на здравеопазването. Проверени са 1487 лица.
Бившият шеф на здравната каса в Кърджали Стефан Сираков е бил вербуван на 25 юли 1977 година. Роденият в село Петково Сираков имал 4-ма ръкводители в Държавна сигурност. Бил е секретен сътрудник, доверена връзка и агент. Използвал псевдонима Страхил. Бил е на отчет до 1983 година. Сираков е проверен като главен секретар на МЗ от 17 февруари 1997 година до 25 юли 2001 година.
Роденият в Морянци Иван Вълков Чавдаров е бил щатен служител в ОУ на МВР-Кърджали-Държавна сигурност.
Със заповед № 308/ 25.01.1979 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 40/ 11.02.1982 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1910/ 17.05.1984 г. е преназначен за отделение; със заповед № 4410/ 18.11.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 290/ 31.01.1989 г. е преназначен за н-к отделение.
След като е пенсиониран като служител на МВР, започва работа в системата на здравеопазването. От месец декември 2005-та до август 2006-та е началник отдел “Опазване на общественото здраве” в Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Кърджали. След това е назначен за шеф на дирекция “Здравен контрол” в Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Кърджали. Директор е до декември 2006 г.
От 2006-та до февруари 2011-та е главен секретар в Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.
Мариана Георгиева Тончева е вербувана на 14 март 1986 година от офицера Минчо Минчев, дебнела е журналистите в Кърджали.

hard admin

*

Top