Комисия: Ардино е с най-добрата техника за снегопочистване

Проверка за готовността на наличната техника за зимно поддържане и почистване на общинската пътна мрежа в Ардино се проведе под председателството на зам.-областния управител Муса Юсуф.

Мнението на комисията бе, че засега община Ардино е с най-добре подготвена и оборудвана техника за снегопочистване. Двете фирми разполагат с 12 машини за снегопочистване, от които три са с висока проходимост, една верижна машина за работа при екстремни ситуации. Ще бъде сключен и договор с фирма, която притежава машина-влекач за изтегляне на закъсали товарни автомобили през зимния сезон.
Техниката бе прегледана от Веселин Костов – служител по сигурността на информация и отбранително-мобилизационна подготовка при областната управа, Христо Христов от сектор ППДК  при ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”, Красимир Ангелов – инспектор в „Пътна полиция”  към ОД на МВР, инж. Петя Димова – гл. експерт към Областно пътно управление и зам.-кметът на община Ардино и председател на областния щаб за работа при влошени зимни  метеорологични условия Изет Шабан.
Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top