Конкурсите: 2 400 лева заплата за ръководителя на Водния цикъл, 1 016 лева за координатора

Община Кърджали обявява конкурс за ръководители на така нар. „Воден цикъл”. 
Позициите са две: Ръководител на Звеното за изпълнение на проект “Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” и Координатор на Звеното за управление на проект “Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”.Основната заплата на ръководителя ще бъде 2 400 лева, а на координатора – 1 016 лева.

Документи се подават до 22 април.
Всички условия за конкурса и критериите, на които трябва да отговорят кандидатите – четете в новия брой на всекидневника „24х7 Родопи”
hard admin

*

Top