Контролират рибарите с лаптоп

  • Не бързайте да вземете разре-шително, ако не ви трябва

"Валери КОВАЧЕВ
Годишните билети за любителски риболов вече ще важат до година от датата на тяхното издаване, а не от 1 януари на текущата година до 15 януари на следващата година както беше до сега, припомни инж. Рушен Фейзула, началник на отдел “Риболовен надзор” в Кърджали. Затова няма смисъл веднага след 15 януари въдичарите да почнат да се трупат в отдела. Могат да си изкарат билети, когато преценят, че е време да излизат на риба.
Шестмесечните билети също ще важат за 6 месеца от датата на издаването им.
Всяко лице, което има билет за миналата година, е вкарано в електронната система на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, затова при вадене на нов е достатъчно да представи само лична карта. Цената за билетите се запазва същата.
През тази година инспекторите от “Риболовен надзор” ще бъдат оборудвани с миникомпютри, с които да имат връзка с базата данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. При проверка по места чрез ЕГН на риболовеца ще получават информация дали той има билет. По закон те са длъжни, когато са на риболов да носят билетите.

Ще могат да се проверяват също и лицата, които имат разрешителни за стопански риболов.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top