КОРИГИРАТ КОРИТОТО НА РЕКА КРУМОВИЦА КРАЙ КРУМОВГРАДКоритото на река Крумовица край Крумовград, която през пролетта на 2017 г. подрони пътя и заплаши да го прекъсне, ще бъде изместено и коригирано с финансиране от 1 090 000 евро. Това съобщи областният управител на Кърджали Никола Чанев. Финансирането е по линия на проект по европейската програма ИНТЕРРЕГ „Гърция-България 2014-2020”, а правителството е подсигурило съфинансиране от българската страна. По думите на Чанев, договорът за реализацията на проекта вече е подписан и няма пречки да започнат дейностите по изместване и укрепване на коритото на река Крумовица. „Ще запазим пътя и ще предприемем превантивни мерки за проводимостта на реките в региона, за да не се получи подобен проблем и на други места”, подчерта той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *