Кравите му обикалят из Момчилград, отнесе глоба в размер на 1 600 лева

Зачестили са случаите на селскостопански животни, пуснати без надзор на паша в Момчилград, както и на сигнали и жалби в тази връзка от страна на граждани, съобщиха от Общинска администрация.

Само през последните две години са образувани над 40 наказателни процедури от наредбите за поддържане и опазване на обществения ред и за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Момчилград. Десет от нарушителите са изплатили доброволно наложените им глоби. 15 нехайни стопани са дадени на съдия-изпълнители. Рекордьор е системен нарушител, платил глоба в размер на 1600 лв.

Предстои изпращане на покани до всички системни нарушители на реда за доброволно изпълняване на публичните им задължения в 7-дневен срок.

„При неизвършено плащане ще сезираме компетентните органи – съд и прокуратура, като ще инициираме съдебни процедури с цел принудително удовлетворяване на вземането”, предупредиха от общинска администрация.

От община Момчилград възнамеряват да не предоставят земи от Общинския поземлен фонд на земеделски стопани за кандидатстване по Европейски програми, ако системно нарушават реда и условията при отглеждане на селскостопански животни. Местната власт ще изготви списък с нехайни стопани и ще поиска среща с представители на Държавен фонд „Земеделие” за налагане на по-строги санкции.

„Оттук нататък ще бъдем още по-безкомпромисни към нарушителите на реда. Няма как да толерираме стопани, които нямат усещане за нарушаване на закона. Ще продължим да насърчаваме животновъдите ни да кандидатстват за субсидии, но толерансът ни ще бъде към тези, които наистина отглеждат животни и спазват стриктно наредбите на общината”, заяви кметът Акиф Акиф. Той прикани системните нарушители да проявят отговорност при спазването на обществения ред.

От общинска администрация разкриват горещ телефон за сигнали при набези на крави и коне. Гражданите могат да позвънят на телефон: 03631/ 6527, всеки ден от 08:00 до 24:00 ч.—————————————————————–
Подарете едно незабравимо изживяване за 29 лв. в хотел Рила, Боровец

hard admin

*

Top