Криминалните престъпления в Кърджалийско са намалели с 5 %

Регистрираните 859 криминални престъпления през 2013 година бележат спад с 5 % в сравнение с преходната година. От тях са разкрити 495, което представлява 57.6 % разкриваемост /ръст с 3.4 пункта/. Разкрити са и 102 други престъпления, регистрирани предходни години, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР.
Структуроопределящи са престъпленията против собствеността – 439 броя, равняващи се на 51 % от общо извършените криминални деяния. Разкриваемостта при тях е 37%. Престъпленията против личността са с нисък относителен дял – 5 %. Разкриваемостта на регистрираните 42 престъпления против личността е 69%.
През периода е извършено 1 умишлено убийство което е разкрито. Извършителят на деянието е  задържан непосредствено след убийството и настанен  в болнично заведение.
Структуроопределящи от престъпленията против собствеността са кражбите. През периода се отчита намаление с 13 % на тези деяния, които от 390 са спаднали  до 339.
Значително е подобрена и работата по противодействие на взломните кражби. Този вид деяния са 59 и са намалели с 21 броя. Кражбите от магазини също бележат спад през последните години – от 38 през 2012 г., през отчетния период този вид престъпления са 30 броя. 
Домовите кражби – 84 на брой, бележат лек ръст с 3 деяния. Проникването в жилищата става най-често чрез разбиване на врати и заключващи устройства. Предмет на посегателство предимно са пари, златни и сребърни накити, черна техника, електроуреди и инструменти.
Запазва се тенденцията на спад на кражбите на части и вещи от МПС. Тези противоправни деяния са намалени двукратно – от 27 през 2012 г., през настоящия отчетен период са 14.
Посегателствата спрямо МПС – 6 броя, също са намалени наполовина спрямо 2012 година.
Регистрираните 10 грабежа са намалени с 5 броя в сравнение с 2012 година. Деянията са извършени на територията на РУП – Кърджали. От регистрираните 10 са разкрити 7 деяния. От анализа на извършените грабежи е установено, че престъпленията са извършени в централната градска част на Кърджали. Извършителите на 7 от грабежите са задържани, като едно лице е автор на 5 от тези престъпни деяния. Друг извършител е криминален контингент на съседна областна дирекция.
Извършен е 1 грабеж с използване на огнестрелно оръжие.
През периода не са осъществени грабежи над чужди граждани, както и извършени от такива.
Броят на регистрираните измами от 12 през 2012 г. достига 29, които основно са телефонни измами. Почти всички пострадали са пенсионери в напреднала възраст. Вследствие на проведените оперативно.издирвателни действия са установени четири лица, така наречените «мулета», съпричастни към част от телефонните измами. Образувани са 15 досъдебни производства.
Намаление с 2 броя бележат установените 47 случая, свързани с наркотични вещества. От тях 2 са за отглеждане на наркотични растения.
Иззети са 419 канабисови растения, 3,663 кг канабис /суха маса/, 2 таблетки /метамфетамин/,  5.11 г амфетамини, 12.27 г хероин и 1 г кокаин. Задържани са 54 лица.
От регистрираните 16 джебчийски кражби са разкрити 5. Разкриваемостта е 31.25 %. Деянията са извършени от гастролиращи лица.
Установени са 662 извършители на престъпления, от които 131 автори на деяния от предходни периоди. Най- активни са лицата на възраст от 18 до 30 години. От общия брой извършители, установени през периода, 51 % са с минали осъждания От разкритите през годината противоправни деяния 10 % са извършени в съучастие. Всяко трето разкрито престъпление е извършено след употреба на алкохол.
Криминалната активност на малолетните и непълнолетните извършители е намалена. Тази категория лица са извършили 68 противоправни деяния, с 9 по-малко от сравнявания период. Като по-характерни примери на криминални прояви могат да се посочат поредица от кражби на монети от кафе машини на територията на областния център. Две непълнолетни лица са извършители на серия от кражби на територията на РУ „Полиция” – Джебел.
Разкрити са 98 % от престъпленията извършени от лица под 18-годишна възраст.
Регистрираните 98 икономическите престъпления са с 22 по-малко от предходната година. Разкриваемостта им е 50 % и е нараснала със 17.5% . Най-голям е делът на престъпленията против против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система – 33 броя, следвани от  документни престъпления – 31, престъпленията против собствеността – 19 и престъпленията против интелектуалната собственост – 8.
Установени са общо 91 извършители на икономически престъпления, срещу 76 за 2012 година.
hard admin

*

Top