Крумовград – българският Клондайк?

[center][html]


[/html][/center]

Крумовград – българският Клондайк?

Крумовград е на път да се превърне в българския Клондайк, след като правителството даде на фирмата „Болкан минерал енд майнинг” правото на 30-годишна концесия за добив на злато. Компанията ще извлича скъпоценния метал от 6 участъка, обединени в златодобивно находище „Хан Крум”.

Доказаните залежи само в един от участъците – Ада тепе, възлизат на повече от 835 000 тройунции. При сегашните цени на златото това се равнява на над един милиард и шестотин милиона долара.

За злато край Крумовград се говори отдавна. Тук и малките рекички са златоносни, дори каменните огради на селските къщи са от руда, съдържаща злато. Запазени са много антични галерии, откъдето древните траки са добивали ценния метал. Фирмата, получила правото на концесия, проучва района от 2002 година. За изследване на най-богатото от шестте
находища – Ада тепе, тя е вложила над 4 милиона долара. Доказаните в него залежи са над 27 тона.

БНТ:
– Трябва ли да се добива злато край Крумовград?
Бисер Кючюков:
– Ами мисля, че трябва, за да се осигурят работни места.
Юсеин Панджуров:
– Как ще искаме, то като се добива това злато, утре какво ще стане в града? Ще прашаса, ще се замърси градът. Тука нито тютюнът, нито чушки, нито
домати ще виреят, нито нищо.
Басри Топал:
– Би трябвало да се добива. Обаче както говорят, ако е чисто, екологично – да. В другия случай – не.

Предвижда се златоносната руда да се преработва край Крумовград, а полученият концентрат да се превозва с кораби до Намибия, където ще се
извлича чистото злато. Ако започне експлоатацията на рудника, в Крумовград ще бъдат разкрити около 250 работни места. За повечето от местните хора това е единствената алтернатива.

Андрей Радков:
– Нямаме друг избор. Просто в града вече е така, че никъде човек не може да се хване на работа.
Милен Чоков:
– Залежите са за над един милиард долара. Какво ще ги правят толкова пари в Крумовград? Те най-вероятно няма да останат парите в Крумовград. Но и десет процента да останат, пак ще е добре за града.

Независими експерти, наети от община Крумовград, трябва да кажат как работата на рудника ще се отрази на околната среда.

Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград:
– Аз мисля, че основният печеливш в тази ситуация ще бъде фирмата. След това държавата и след това общината. Но не това е водещото за нашето
решение, което ще вземем по време на експертното становище. Водещо ще бъде гаранция за здравето на хората и за опазването на околната среда

Предстои обществено обсъждане, което ще определи да има ли добив на злато край Крумовград.

Автор: Красимир Ангелов, Кърджали

Спасов

*

Top