Крумовград в световните новини! Ирена Цакова е една от най-вдъхновяващите жени в световната минна индустрия

Директор на „Дънди Прешъс Металс” е призната за една от най-вдъхновяващите и влиятелни жени в световната минна индустрия.
Ирена Цакова, оперативен директор в „Дънди Прешъс Металс”- Крумовград, е призната за една от стоте жени в минната индустрия за 2015 г. в рамките на най-големия международен форум за инвестиции в минното дело Mines and Money, който се проведе в Лондон в началото на декември 2015 г.
Г-жа Цакова премина успешно трите етапа на подбор, проведен от организацията Жените в минното дело, Великобритания и Price Waterhouse Coopers (Прайс Уотър хаус Купърс), съобщиха от Българската Минно-геоложка камара.
На специално събитие по време на форума бяха представени жените, които са допринесли за развитието на професията, постигнали са значими резултати в областта си или са постигнали промяна на нагласите на значима част от заинтересованите страни към минното дело.
В приветствените думи към гостите и вдъхновяващите жени в минното дело домакините отбелязаха, че равенството на половете е тема, по която работят не само граждански организации, но и правителствата на голям брой страни.
Рудодобивът е област, в която приоритетно работят мъже и макар че минното дело днес е коренно различно отпреди и условията в сектора са значително подобрени, нагласите към професиите в бранша все още не са претърпели своята коренна промяна.
Днес, когато минната индустрия преживява период на сериозни предизвикателства и се налагат трудни решения, е особено важно да се говори за успелите жени в бранша. Защото успехът на един бизнес се корени и в баланса между половете.
Редица световни проучвания посочват, че екипи, в които има равнопоставеност между мъжете и жените вземат по-добри решения, постигат по-добри резултати и се представят финансово по-добре.
Един от начините за привличане на таланти е именно разкриване на възможностите за реализация в минното дело пред жените. Минният бранш е един от тези, в които традиционно жените са много ограничено представени, а случаите на жени на високи позиции са рядкост.  
Изборът на 100 вдъхновяващи жени в минното дело има за цел да покаже колко голям напредък е постигнат в тази посока. Сред избраните жени има ролеви модели, които доказват, че жените могат да се реализират успешно и да направят успешни кариери в минното дело.
„Дънди Прешъс Металс” има всички основания да се гордее с постиженията на г-жа Ирена Цакова и всички жени на различни позиции в компанията. Те представляват ангажимента на дружеството към равнопоставеност и имат значим принос в успеха на компанията.
24rodopi.com
hard admin

*

Top