Крумовград и Момчилград и гръцките общини Ариана и Ясмос с общ проект за по-добро здравеопазване

На 22 ноември в залата на Община Крумовград се проведе местен информационен семинар за оповестяване на целите и дейностите по проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони“.

Общата цел на проекта е въвеждането на политики за превенция от заболявания на общинско ниво в отдалечените райони на Гърция и България. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“ и Инвестиционен приоритет „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище”.

С изпълнение на дейностите по проекта ще да подобри достъпа до медицинска помощ в отдалечените райони на трансграничната област. От българска страна проектът ще обхване местното население на община Крумовград и община Момчилград, а от гръцка страна населението на община Ариара и община Ясмос.

Проектът се стреми да изследва причините за заболеваемостта, да разработи карти на заболеваемостта на населението и да формулира политики за намаляване на заболеваемостта, да проучи достъпа и степента на покриване на нуждите от здравни услуги в партньорските райони, диагностични изследвания за уязвими групи, повишаване на информираността на местните власти и на местните болници/центрове.

Проектът бе представен от неговия ръководител  Лейла Караибрям.

Инж. Асен Хаджиев – зам.-кмет на Община Крумовград потвърди готовността на Общината да се включи активно в дейностите по проекта, за постигане на крайните му цели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *