Кръвната линейка тръгва на тур, първо е в Крумовград

Мобилният център по кръводаряване, който Областна администрация Кърджали закупи по европейски проект и предостави на болницата, влиза в действие на 19 април. Тогава ще се проведе първата публична акция за доброволно кръводаряване, в която ще бъде използван специализираният автомобил. „Бойното му кръщение” ще бъде в 10 часа на площад „България” в Крумовград, където всеки пълнолетен, който е в добро здраве, може да прояви солидарност към каузата на кръводаряването и да допринесе за преодоляване на недостига от кръв при спешни интервенции. По време на инициативата ще бъдат раздавани промоционални материали и ще бъдат разяснявани практиките за безопасно кръвопреливане. Високопроходимата линейка е оборудвана с последно поколение медицинска апаратура за кръвовземане, анализ на пробите и съхранението им. Гарантира сигурност на дарителите и на кръвните банки. Покрива на сто процента европейските стандарти и препоръките на Световната здравна организация. Нейната цел е да улесни доброволците в отдалечените населени места и да стимулира активността им. Подвижната лаборатория ще проведе още три публични акции – на 22 април в центъра на Ардино, на 25 април пред ЦСМП в Кирково и на 14 май пред общината в Момчилград. Всички събития са от 10 часа и ще бъдат съпроводени с кратки беседи, раздаване на брошури и срещи с ученици и дългогодишни кръводарители.

Мобилният център е на стойност 413 368 лева и е закупен в рамките на проекта „Доброволно кръводаряване в Родопите (RHO – DONATE)”, финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013″, по който Областна администрация Кърджали работи в партньорство с област Хасково и регион Източна Македония и Тракия. 

hard admin

*

Top