Кръгла маса на тема “Заедно за преодоляване на препятствията“ в Крумовград

По случай днешния Международен ден на хората с увреждания по инициатива на кмета на община Крумовград Себихан Мехмед се проведе кръгла маса на тема „Заедно за преодоляване на препятствията”.

Проявата бе в Клуба на пенсионера и хората с увреждания, с участието на кмета на общината и зам.-кметовете, директора на ДСП в Крумовград, директора на ДБТ – Крумовград, представител на ТП на НОИ, председатели на Съюза на инвалидите, членове на Съюза на слепите и хора с увреждания и граждани.

Представителите на институции, работещи пряко с хора с увреждания, представиха информация за правата и възможностите им.

Община Крумовград работи за подобряване на качеството  на живот на тези граждани като предоставя комплекс от услуги, необходими за тяхната социална интеграция, защита от дискриминация и пълноценно включване в обществения живот,  заяви кметът на общината Себихан Мехмед.

Хората с увреждания пък споделиха кои са често срещаните от тях препятствия в ежедневието им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *