Кърджалиец иска 200 000 лева от службата по земеделие заради разграбени имоти и тормоз

Рекорден иск от 200 000 лева предявява към службата по земеделие в Кърджали собственик на имоти, които били заграбени от други лица.
Г. П. ще води делото в Административния съд.
Кърджалиецът претендира сумата от 200 000 лева за имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи от невъзможност да разполага с претендирани от него земеделски земи и неимуществени вреди за наложен психически и морален тормоз. Той обвинява длъжностни лица в незаконосъобразни действия и бездействия.
В обстоятелствената част на исковата молба се съдържат твърдения за: 1.) неколкократно издаване на удостоверения и и скици по чл.13, ал.4 и 5 от ЗСПЗЗ, които не са съобразени със закона – чл.13 от ЗСПЗЗ, в които не са посочени площите (застроени и незастроени) и границите на имотите;  2.) съзнателно допуснати грешки в документите; 3.) непредприемане на мерки за замяна на отнетите имоти със земя в същото землище; 4.) неизпълнение на изискванията на чл.6, т.1 от ЗСПЗЗ по вина на териториалната служба; 5.) определяне на обезщетение от службата по земеделие, което не е съобразено с чл.10, ал.1 от ЗСПЗЗ.
Поддържа се в исковата молба, че в резултат на горепосочените незаконосъобразни действия и бездействия на органи и длъжностни лица имотите на Г. П. били незаконно заграбени, като протакането на реституцията е целяло да бъдат поставени други лица в неговите имоти. 

—————————————————————–
Само сега спечели смартфон SAMSUNG и още много награди!виж

hard admin

*

Top