Кърджалиец: Полицията ме арестува неправомерно за 24 часа, искам 5 000 лева обезщетение

Кърджалиец иска 5 000 лева обезщетение от МВР, защото е бил задържан за срок от 24 часа от полицията в Кърджали. Той твърди, че отвеждането му до полицейското управление в квартал „Веселчане” е било неправомерно. Искът срещу МВР е за причинени вреди.
Жалбата  на В. Н. К. е по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за това, че 11.07.2013 г. служители на  РУ „Полиция” –  в Кърджали  го задържали за срок от 24 часа на основание чл.63, ал.1, т.2 от Закона за МВР.
Спорът ще се гледа в Административния съд, след като и Районният, и Окръжният съд в Кърджали отказаха да се произнесат. В мотивите за прекратяването на делото се сочи, че задържането на В. К от полицейските служители  е административна дейност, а не дейност на правозащитен орган, каквато по принцип могат да осъществяват.  Посочено е, че полицаите не са длъжностни лица на правозащитните органи, а на административен орган и исковете за вреди от техни действия, какъвто е и конкретният случай, са извън компетентността на общите съдилища. Заради това делото е предадено на Административния съд.
hard admin

*

Top