Кърджалийка защити правата си, „Техномаркет“ ще плати 500 лева глоба за дефектен уред за готвене на пара

Кърджалийка защити правата си на потребител, а компанията, чиято собственост е магазин „Техномаркет” в града край Арда, бе осъдена да заплати 500 лева глоба за дефектна печка.
Анна Петрова е закупила от магазин “Техномаркет” в град Кърджали уред за готвене на пара. Включвайки уреда, тя установила, че таймерът е неизправен. На същата дата предявила рекламация, заведена под № 0000076 в “Техномаркет”. След изтичане на едномесечния срок, предвиден в чл.113, ал.2 от ЗЗП закупената стока все още не била отремонтирана. Поради този пропуск потребителката подала жалба по електронен път до Комисията за защита на потребителите. Служители на регионалната дирекция на комисията извършили проверка, по време на която управителят на “Техномаркет” заявил, че рекламацията ще бъде решена чрез замяна на уреда с нов.
Едва след проверката между страните по договора за продажба бил подписан Протокол за споразумение, съгласно който рекламацията е удовлетворена чрез замяна на стоката с недостатъци с нова. За установеното нарушение на чл.113, ал.2 от ЗЗП – привеждане на потребителската стока в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламация от потребителя, след повече от два месеца след покупката бил съставен акт за установяване на административно нарушение. По-късно било издадено наказателно постановление на директора на РД КЗП – Пловдив. Административната санкция „Глоба” в размер на 500 лева била потвърдена от Районен съд – Кърджали.
От ” К енд К Електроникс”, собственик на „Техномаркет”, обжалвали пред Окръжния съд. От дружеството твърдяли, че потребителката била поканена, но тя не се явила в едномесечния срок в магазина за подмяна на стоката. Съдът обаче е открил, че самият жалбоподател се опровергава, като в жалбата твърди, че забавянето се дължи на заболяване на сервизния техник, който бил упълномощен да издава протоколите за замяна на уреди (без да се сочат доказателства за този факт).
Решението е окончателно.

—————————————————————–
Научи повече за рекламата в Интернет с български топ маркетолози; вземи 10% отстъпка само до 25-ти октомври!

hard admin

*

Top