Кърджалийка присвои 60 343 лева от Държавната лотария

Кърджалийка успяла да открадне над 60 000 лева от Държавната лотария. Две години по-късно тя е осъдена на 2 години и 6 месеца затвор, но с 5-годишен изпитателен срок.

Съдът признава подсъдимата  В.И.Д. с висше образование,  разведена, за виновна в това,  че:  в периода от 01.01.2009год. до 30.03.2011год.а в гр.Кърджали, при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице  –  касиер счетоводител в Местно представителство на Държавна парично предметна лотария,  присвоила чужди пари в размер на 60 343.04 лева собственост на Държавно предприятие – Държавна парично- предметна лотария – гр. София, връчени в това и качество и поверени и да ги пази, като длъжностното присвояване е в големи размери. Осъдена е на наказание „лишаване от свобода” за срок от 2,6 години, както и лишаване от право да заема касиерска и счетоводителска длъжност за срок от пет години.

Изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от пет години от влизане на присъдата в сила.

Съдът осъжда В.И.Д.  да заплати на „Български Спортен Тотализатор”, като  универсален правоприемник на Държавната парично-предметна лотария, сума в размер на  59 597.20 лева, представляваща граждански иск за причинени в резултат на престъплението имуществени вреди, ведно със законна лихва, считана от датата на увреждането, а именно 30.03.2011г. до окончателното изплащане на сумата, както и сума в размер на 1612.00 лева представляваща  направени по делото разноски.

В.И.Д. следва също така да заплати по сметка на Кърджалийски районен съд сума в размер на 2 384.00 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на предявения граждански иск, както и сума в размер на 100 лева-направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Кърджалийски окръжен съд в 15-дневен срок.

hard admin

*

Top