Кърджалийската полиция с 51,5 % разкриваемост на престъпленията, на 10-то място е в България

Зам.-главният секретар на МВР Георги Костов даде много добра оценка за работата на ОД на МВР-Кърджали

ОД на МВР-Кърджали е постигнала 51,5 процента разкриваемост на престъпленията през 2014 година, което с 10 процента повече от средната за страната и това са много добри резултати в национален план, обяви на отчет-анализа на дирекцията зам.-главният секретар на МВР Георги Костов. По този показател дирекцията е на 10-о място в страната.
Зам.-главният секретар открои необходимост от подобряване организацията на работа, по-активно противодействие на трафика и разпространението на наркотици и на икономическата престъпност.
Интензивността на престъпността в област Кърджали през 2014 година е намалена. Регистрираните 846 криминални престъпления бележат спад с 3,3 процента в сравнение с 2013 година. Разкрити са 436 престъпления, което представлява разкриваемост 51,5 процента.
Структуроопределящи са престъпленията против собствеността – 459 броя, равняващи се на 54 процента от общо извършените криминални деяния. При тях е постигната разкриваемост 36,6 процента. От престъпленията против собствеността структуроопределящи са кражбите, които през периода са се увеличили с 5,5 %  – от 341 на 360, при разкриваемост 38 процента.
 Ръст бележат кражбите от магазини в сравнение с предходната година, като постигнатата разкриваемост при тях е 49 процента. Има увеличение и на кражбите на части и вещи от МПС с разкриваемост от 45 процента, което в сравнение с 2013 година е ръст от 25 пункта. Сериозно са намалели телефонните измами. През 2014 година те са 20, което в сравнение с предходната година представлява около 40 процента спад. Независимо от трудностите при разкриването на този вид престъпления поради това, че измамените са възрастни хора, вследствие на проведените издирвателни действия са установени три лица, т.нар. «мулета», съпричастни към част от извършените телефонни измами.
По методиката за отчитане на ефективността от дейността на областните дирекции на МВР кърджалийската дирекция зае 10-о място за последното тримесечие на миналата година. По два от общо четирите показатели – резултатност на разследването, е на трето място, а по състояние на престъпността и разкривамеостта – на шесто място в страната. Независимо от изключително натоварения трафик след откриването на ГКПП „Маказа” добра е картината и по отношение на пътнотранспортните произшествия. По брой загинали в страната област Кърджали е на последно място със 7 от общо 660 жертви на катастрофи.
Разкрити са и двете извършени умишлени убийства през 2014 година. За часове е установен извършителят на едното от тях – двойно убийство чрез съсичане с брадва на млада жена и 6-годишната й дъщеря в гр. Джебел. При съвместна работа с Окръжна прокуратура е задържан младеж на 19 години от същия град. Задържан е и извършителят на второто убийство през миналата година в землището на с. Синигер, община Крумовград, където 52-годишен жител на селото нанесъл побой на негов съселянин, с когото имали конфликт на битова основа.
През миналата година са открити и иззети 29,514 кг метамфетамин под формата на таблетки в гр.Кърджали. Разкрита е и нарколаборатория за производство на синтетични наркотици «Пико», оборудвана в мазето на жилищен блок в Кърджали. Произведената синтетична дрога е разпространявана в друг регион в страната. Задържан беше производителят и негов помощник. При извършен личен обиск са открити суровини и пособия за производство на синтетични.
Регистрираните 84 икономически престъпления бележат спад с 22 броя, равняващ се на 20 %. Разкриваемостта е 37 % и е нараснала с 2 пункта. Разкрити са още 29 деяния регистрирани през предходни години. 
Най-голям е делът на документни престъпления – 41, следвани от престъпленията против стопанството – 22, престъпленията против собствеността – 15,  престъпленията против интелектуалната собственост – 3. Установени са 66 извършители на икономически престъпления, в т.ч. и на деяния, извършени през предходни години, срещу 79 за 2013 година. От тях 54 % – 36, са лица с минали осъждания, извършили 56% от разкритите в периода деяния.
Делът на извършените на обществени места престъпления бележи слаб ръст и достига 54 %. Тези деяния са увеличени с 6,6 % – 29 броя. От регистрираните през 2014 година 463 броя, са разкрити 278, при 60 % разкриваемост. По-голямата част – 78 % от тези престъпни деяния, са извършени на територията на градовете и най-вече в областния център, където са разкрити 212 престъпления, представляващи 76% от разкритите.
Установените 440 извършители на престъпления през 2014 година са с 36 по-малко в сравнение с предходната година. Като автори на деяния от предходни периоди са установени други 112 лица.  Най- активни са лицата на възраст от 18 до 30 години. Делът на безработните – 48 % ,е увеличен с 4 %. От общия брой извършители, установени през периода – 47 % са с минали осъждания, при 62% през предходната година. Тази категория граждани са извършили 51 % от разкритите престъпления, при 64 % през сравнявания период. От разкритите през годината противоправни деяния 9 % са извършени в съучастие. Почти всяко трето разкрито престъпление е извършено след употреба на алкохол.
24rodopi.com
hard admin

*

Top