Кърджалийска фирма запорира всички сметки на „Пикадили“ заради неизплатени котешки тоалетни, но… парите ги няма

Дружеството „Пикадили”, което ръководи едноименната търговска верига, е с наложени запори върху всички сметки по искане на кърджалийска фирма, съобщиха за адвокати. Изпратени са писма до 22 банки и 6 клона на чуждестранни банки На собствениците на компанията било уведомително писмо с определението на съда на 11 януари т. г.
Кърджалийският районен съд е допуснал обезпечение на бъдещ иск с правно основание за заплащане на цена на доставена стока – 3 648 броя котешка тоалетна, в полза на завода за бентонит в Кърджали, който вече е част от френската индустриална група Imerys. Търговците не са платили за 9 324.29 лв., с включен ДДС, за получените доставки от Кърджали. Има претенция и за 500 лева и 85 стотинки лихва за забавено плащане.
От „Пикадили” са обжалвали запорите. От дружеството твърдят, че претенцията на кърджалийци била напълно неоснователна и не била подкрепена с убедителни писмени доказателства, защото представените доказателства имали характер на частни документи, не удостоверяващи реална дължимост на претендираните суми. Липсвала и изискуемата се обезпечителна нужда от налагането на исканата обезпечителна мярка. От „Пикадили” посочват, че са „действащо предприятие с регистриран и внесен уставен капитал от 196 043 700 лв. и при това положение дори и да бъде изцяло уважена исковата претенция на молителя-бъдещ ищец, то не би била налице никаква опасност и без допускане на обезпечение принудителното изпълнение на евентуално осъдително решение да бъде невъзможно или значително затруднено”.
Жалбата на „Пикадили” пред Окръжния съд не е уважена.
„Дори и да се приеме за основателен изложения в частната жалба довод, че в първоинстанционното производство обезпечителната нужда не е била доказана от молителя, то събраните на този стадий доказателства, определено навеждат на извода за наличие на изискуемата се обезпечителна нужда. Налице е и изискуемото се съответствие между обезпечителната нужда и поисканата обезпечителна мярка”, посочва съдът.
Установено е, че само в ДСК има 27 предходни запора, в друга банка са 25. От изброените 28 изброени финансови институции, „Пидадили” разполага със сметки само в 4 от тях, но в нито една от тях няма достатъчни суми, които да обезпечат претенцията на взискателя от Кърджали.
Става ясно също, че в полза на банкова институция е вписан и учреден по реда на Закона за особените залози частичен залог на търговското предприятие „Пикадили”.
Съдът сочи за неоснователен довода на жалбодателя, че обстоятелството, че е действащо предприятие с регистриран и внесен уставен капитал в твърде висок размер, изключвало опасността да бъде невъзможно или значително затруднено осъществяването на правата на молителя по бъдещо положително решение.
Определението не подлежи на обжалване.

hard admin

*

Top