Кърджали е на 9-то място по брой на нови жилища

В пет от областите на страната се строят повече нови жилищни сгради, отколкото в столицата, сочат изчисления на „Профит Бг”. Строителната активност е най-висока в Бургас и Варна, където от началото на годината са въведени в експлоатация съотвеетно 2034 и 1779 жилища. Далеч назад остават Пловдив и Добрич с 433 и 308 броя, докато във Велико Търново новите имоти от началото на 2013 г. наброяват 272. Столицата заема шестата позиция с 259 броя, като изпреварва Хасково, Плевен, Кърджали и Ямбол, които допълват топ 10.
Най-малко се строи в Благоевград и Търговище, където за деветте месеца до септември са въведени в експлоатация едва по 5 жилища. Слаба е активността и в Монтана (12), Силистра (15) и Разград (18), както и в Кюстендил, Ловеч, Смолян, където също са въведени в експлоатация по-малко от 50 жилищни сгради. Статистиката на НСИ сочи, че средната площ на едно ново жилище за страната е 84.23 кв. м. Най-големите жилища се строят в Силистра, област София, Перник, Разград, Търговище, Ловеч, Габрово, Пазарджик и София – град, като в тези области средната площ на един нов имот надхвърля 100 кв. м. Ямбол е на обратния полюс със средно 65 кв. м на едно жилище, докато в Монтана, Бургас и Враца площта е между 71 и 75 кв. м. 
hard admin

*

Top