Кърджали светва с 12 000 енергоспестяващи лампи

„Проблем с уличното осветление има, но той не идва от липса на лампи, а с плащането на сметките. Макар, че Общината плаща годишно около 600 000 лв. за осветление, хората не са удовлетворени от качеството на тази услуга”, посочи кметът на Кърджали инж. Хасан Азис на среща с общинските съветници от БСП. Според него трябва да се промени самия вид на осветлението. Кметът ще предложи пред Общинския съвет да се задели сума за подмяна на живачните лампи с LED осветление. „Тази технология е достъпна от десетина години и големите градове вече са преминали към нея. LED осветлението ще доведе до намаляване на експлоатационните разходи, ще бъде по-светло и ще плащаме по-малко”, обясни инж.Азис. Близо 9 000 живачни лампи в общината трябва да се подменят и да се монтират нови над 12 000 осветителни тела. Според кмета може да се използва варианта с ЕСКО договори, които се предлагат от ЕСКО компаниите. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване. За клиента остава единствено задължението да осигури средства за годишни енергийни разходи, равни на правените от него преди внедряването на енергоефективните мерки. 
hard admin

*

Top