Кърджали с оценка 5.57 в категория „Качество на живот“, експерти ни отреждат 4-то място в България

Кърджали е на четвърто място по качество на живот сред всички области в страната. На първо място е столицата София, следвана от Пловдив и Благоевград. В топ 5 влиза още Смолян. Това сочи оценката на Института за пазарна икономика(ИПИ).

Кърджали е първенец в три от  12-те индикатори и като цяло се представя много добре в останалите.

Оценката “Качество на живот в областите”, изготвена от ИПИ, е опит да се комбинират методологиите на световно познатите индекси и да бъдат приложени на регионално ниво в България, обясняват от института. За основа на оценката е използвано изследването на ИПИ “Регионални профили: показатели за развитие”.

Подредбата на областите по представянето им, наличието на голям областен център невинаги означава по-добро качество на живот. Традиционно спряганите като големи и проспериращи области Варна и Бургас отстъпват място на по-малки такива като Габрово и Пазарджик. Голямата разлика между София (столица) и другите области не се дължи на предимство в един от включените индикатори, а в няколко, обясняват от ИПИ.

Оценките на национално ниво могат да се разделят на общо два вида – обективни и субективни. Вторите използват различни допитвания до населението, за да изчислят приблизителното качество на живот. Обективните се базират на различни статистически данни, комбинирани в една крайна стойност, измерваща качеството на живот. Такива оценки са например The Economist Intelligence Unit’s Quality-of-Life Index от 2005 г., популярният Human Development Index, както и Better Life Index, съставен от ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие).

hard admin

*

Top