Къщичка и 10 хранилки за птици изработиха децата в Крумовград

Зрънце любов и огромно желание за полагане на грижи вложиха децата от Център за настаняване от семеен тип – Крумовград при изработване на къщички и хранилки за изхранването на пойни птици през зимния сезон в града. 

Организатор на инициативата бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитe.

Община Крумовград осигури къщичките и хранилките за птици, семената и останалите пособия за изработване им в организираната в периода от 27 до 31 декември 2018 г.

В практическата част децата се включиха с интерес в изработването на хранилки с подръчни материали. Със специално предвидени за целта бои оцветиха част от хранилките и къщичката за птици, успешно изработиха и заредиха със семена 10 хранилки.

В последния ден на мероприятието, навръх Нова година, къщичката и хранилките за птиците бяха поставени на дръвчетата пред Центъра с помощта на младежите от ЦНСТ.

Броят на хранилките, отбелязани на интерактивната карта, вече наброява около 1550 в градове и села из цялата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *