Ливанецът Карим: Гонят ме от България, а дъщеря ми е в Кърджали!

Повече от 12 месеца не е стъпвал в града край Арда
 
„Гонят ме от България. Наложена ми е мярка „Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България”. Дъщеря ми е в Кърджали, няма да мога да изпълнявам родителските си права и задължения”, жалва се ливанецът Карим М.
Началник на група „Миграция” при Областната дирекция на МВР в Кърджали е изготвил предложението за отнемане правото на дългосрочно пребиваване на ливанеца, като се позовал на чл. 40, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Република България. Тази мярка се прилага, когато се установи, че чужденецът, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, е отсъствал от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца.
След полученото предложение, директорът на областната дирекция на МВР в Кърджали подписал заповедта.
Гражданинът на Ливан твърди, че не пребивавал на територията на България тъй като работи по силата на трудов договор с българско-търговско дружество, в чужбина и естеството на работа не му позволява да живее в страната. Той се жалва, че „заповедта ограничава правото му на личен и семеен живот, както и се създават затруднения за поддържане на семейни и социални контакти с детето му, което живее и учи в град Кърджали”. Наложената принудителна административна мярка имала за последица и ограничаването му при осъществяване на родителските права спрямо роденото от брака му дете, твърди ливанецът.
От полицията отговарят, че чужденецът е разведен и децата от брака му са пълнолетни. Бракът му с нашенката Севда В. бил прекратен още през 1998 година. Двамата се запознали и създали семейство още докато следвали в университети в столицата.
Ливанецът смята, че са му нарушени човешките му права, въпреки, че дъщеря му е пълнолетна и е разведен. „Аз имам право на зачитане на личния и семейния ми живот”, твърди Карим.
hard admin

*

Top