Линията Мост-Кърджали „снабдява” най-често крадците на метали

Мост-Кърджали е един от най-проблемните участъци що се касае за посегателства върху железопътната инфраструктура. Щетите нанесени за тази година в цялата страна са в размер на 1,5 млн.лв., отчетоха от Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Други райони с най-чести кражби са Искър-Биримирци, Подуяне-разпределителна, Перник-разпределителна, Ямбол, Варна и Плевен.

От компанията заявиха, че мишена за крадците са действащи съоръжения от осигурителната и телекомуникационна техника, съоръженията за електрозахранване и енергетик, железопътни релси, жп стрелки и части за тях, скрепителни елементи. От държавната компания правят заключението, че се крадат всякакви метални и медни части, които могат да бъдат предадени на складовете за вторични суровини.
hard admin

*

Top