Махат паркинга на Пазара на производителите, ще стоят павилиони за… непроизводители

Нови павилиони ще бъдат поставени на мястото на сегашния паркинг в района на Пазара на производителите. Това е намерението на местните търговци. Пространството пред бившия бар „Скорпион” и закусвалня „Родопи” ще стане строителна площадка в близките дни. Според пазарджиите, проблемът на тържището не е в липсата на търговски площи, а на паркоместа. Новите павилионите ще бъдат за продажби на дрехи, за промишлени и битови стоки, за кебапчийници и други обекти.
hard admin

*

Top