МВР обяви конкурс за назначаване на 10 полицаи в Кърджали

Областна дирекция на МВР-Кърджали

обявява конкурс

за постъпване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Кърджали за вакантни длъжности от категория Е – полицай, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,  както следва:

1. Полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 5  (пет) вакантни длъжности;

2. Полицай – старши полицай – 5 (пет) вакантни длъжности.

За общите и специфични изисквания, на които трябва да отговарят, кандидатите могат да научат в звено Човешки ресурси” в ОД на МВР-Кърджали и на интернет страницата на МВР.

В 20 (двадесет) дневен срок кандидатите трябва да подадат в “Човешки ресурси” на Областна дирекция на МВР – Кърджали, заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта (по образец) и представят необходимите документи.

Допълнителна информация на телефони: 0361/ 69 479, 69 444.

hard admin

*

Top