Местният парламент в Крумовград приема в сряда общинския бюджет за 2020 г.

В проекта за дневен ред за предстоящата сесия са включени 28 точки

Важни въпроси ще се обсъждат на предстоящото на 12 февруари заседание на Общинския съвет в Крумовград. В проекта за дневен ред, обявен на интернет страницата на общината, са включени 28 точки.

Кметът Себихан Мехмед ще внесе предложения за приемане на бюджета на общината за 2020 г.  и за изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на общината. Тя ще докладва и за изпълнението на решенията на Общинския съвет, приети през второто полугодие на миналата година.

Председателят на Общинския съвет Метин Байрамали пък ще отчете дейността на местния парламент за същия период. Съветниците трябва да приемат и отчета на градоначалника за изпълнението на програмата за управление за мандат 2015-2019 г. на кмета за 2019 г.  Предвидено е също да разгледат отчетите за изпълнението на културния и спортния календар и на плана за младежта за миналата година и да приемат календари и план  за настоящата година.

В дневния ред на сесията е залегнало още приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинско имущество за периода 2019-2023 г., както и общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2019-2029 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link