Мехмед Мехмед ще съветва спортния министър Красен Кралев

Със заповед № РД-09-782 от 28.11.2014 г. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев утвърди новия актуализиран състав на Обществения съвет като консултативно звено за обсъждане на въпроси, свързани с осъществяването на държавната политики в областта на младежта. Председател на Обществения съвет ще бъде Калин Каменов, зам. министър на младежта и спорта, а новите членове са общо 19.
Утвърденият представител от област Кърджали в Обществения съвет към министъра на младежта и спорта е Мехмед Мехмед – с кандидатура, издигната от Фондация „Младежки център КРЪГ – Артдвижение КРЪГ”.
Мехмед Мехмед е на 27 години. От 2010 е работил като журналист в регионалните медии в Кърджали, а от август 2013 г. е старши експерт „Връзки с обществеността” в Община Момчилград. Завършил е Бургаския свободен университет, преминал е специализирано обучение за разработване и подпомагане на внедряването на ефикасни механизми, инструменти и системи за управление и контролинг на персонала в контекста на глобалната отчетна инициатива (Global Reporting Initiative).  
С оглед гарантиране на равни възможности, прозрачност и открита процедура, кандидатурите на новите членове бяха издигнати от различни организации в страната и са избрани след щателна оценка на представените документи, гражданска и професионална експертиза, както на кандидатстващите организации, така и на номинираните от тях експерти, съобщиха от министерството. В процедурата по подбор са взети предвид: броят дейности в последните две години, реализирани в съответната сфера на младежката политика от кандидатстващата със своя номинация организация; броят на обхванати млади хора, постигнатите резултати от проведени дейности (устойчивост); броят подготвени специалисти в сферата на младежката работа, както и постигнат резултат от проведени дейности (устойчивост); участието на кандидатстващите организации в местни, регионални и международни инициативи.
Общественият съвет ще функционира като консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища и инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на прозрачност и публичност.
24rodopi.com
hard admin

*

Top