Микроязовирите „Горичево“ и „Пепелище 2“ крият риск за населението в Ардино и Кърджали

Микроязовирите „Горичево” и „Пепелище 2″ крият риск за населението в общините Ардино и Кърджали, се казва в доклад на екоминистерството, който бе предоставен на 24rodopi.com.
„Горичево” преля през 2005 година и наводни един от цеховете на фирма „Артекс”. Същото може да се случи и тази пролет, ако, разбира се, паднат снегове, а напролет и обилни дъждове, поясниха експертите от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Над 100 човека работят в текстилната фирма, а вълната ще вдигне нивото на река Ардинска и може да нанесе много поражения в периферията на Ардино и селата по поречието.
Жилищни и фирмени сгради ще пострадат от преливане на микроязовир „Пепелище 2″, ако не бъде ремонтиран, се казва още в доклада.
Общо 68 язовири в страната са опасни. Това са малки водоеми, общинска собственост, които са в предаварийно състояние. Някои имат пропуквания на стените, други нямат преливници или са обрасли с дървесна растителност. Затова трябва да се изпразнят и ремонтират или да бъдат ликвидирани, препоръчват от МОСВ.
Вече са изпратени списъци с рисковите водни обекти до областните управители, МВР, НЕК и „Напоителни системи”, а четирите басейнови дирекции трябва да стартират процедури по прекратяване на издадените разрешителни за водоползване. До края на януари собствениците трябва да предприемат действия за източването им и поддържане на безопасен обем до извършване на ремонтите. На всеки 10 дни в МОСВ трябва да постъпва информация за свършеното.
Предстои създаване на дирекция в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), която да следи за техническото състояние на съоръженията. ДАМТН има териториални структури, разполага и с експерти. В момента част от язовирите са към НЕК, други – в „Напоителни системи”, трети са общински, а четвърти – частни.

На снимката: Това ще се случи с река Ардинска и Арда след Дяволския мост, ако стената на „Горичево” не издържи. (24rodopi.com, София-Кърджали)

hard admin

*

Top