Минерални бани гради депо със съседите за 29 млн. лв.

Общините Хасково, Минерални бани и Димитровград ще изграждат заедно регионално депо за отпадъци. Кметовете Георги Иванов, Мюмюн Искендер и Иво Димов подписаха договор с екоминистъра Нона Караджова за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Хасково. Проектът е на стойност 29,3 млн. лв. и ще бъде финансиран от Оперативна програма „Околна среда”. Системата ще обслужва около 154 хиляди жители на трите общини. Ще се направи регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците с годишен капацитет 42 076 тона, инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, довеждаща инфраструктура.

hard admin

*

Top