Минерални бани иска безвъзмездна помощ за канализацията на Караманци

Общинският съвет в Минерални бани проведе двадесет и второто си редовно заседание, съобщават от пресцентъра на разпоредителния орган.

В проекта за дневен ред бяха включени общо 17 докладни, като впоследствие бе добавено още една, отнасяща се за осигуряване на дърва за отопление на детските градини и училищата, каза председателят на общинския съвет Мехмед Лятиф.

Сред по-важните проекти за решения бяха кандидатстване на община Минерални бани за безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за третия етап на обекта „Канализация на с. Караманци”. Разискван бе и проект за решение относно даряване на парични средства за нуждите на религиозните организации във връзка с изготвяне на проектно предложение и кандидатстване по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони. Съветниците определиха и начални цени на категориите широколистна дървесина, при провеждането на процедури.

Общинският съвет създаде и временна комисия във връзка с договора за „Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на откритите площи и озеленяване в община Минерални бани. Те допълниха и годишната програма на общината.

hard admin

*

Top