Министър Добрев казва дали ще се строи яз. „Мадан“ или каскада „Горна Арда“ ще бъде само на територията на община Ардино

Колко ще са язовирите от каскадата „Горна Арда”? Дали ще се строи яз. „Мадан” или каскадата ще бъде само на територията на община Ардино?

Това ще стане ясно в петък, когато Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, който ще отговаря на депутатски въпроси за изграждане на хидроенергийна каскада “Горна Арда”. Както вече 24rodopi и 24smolian писаха, питането бе внесено от смолянския депутат от ГЕРБ Недялко Славов и колегата му от Кърджали Цвета Караянчева.

Те са поискали от икономическия министър отговор за хода на работните и техническите проекти, дали е изяснен броят и разположението на язовирите от каскадата, кога е възможно стартирането на строителството и дали мениджмънтът на компанията се натъква на непредвидени препятствия при реализацията на проекта.

Правителството на ГЕРБ успя да привлече стратегически инвеститор в лицето на австрийската компания EVN AG, която да поеме мажоритарното участие в проектната компания. Това се случи след сериозни усилия на политическото ръководство на МИЕТ в настоящия управленски мандат да бъде прекратено участието на турския холдинг Джейлан.

Този важен енергиен проект се очаква с нетърпение и надежда от хората, населяващи поречието на р. Арда. И това е напълно обяснимо, имайки предвид няколко неща -регионът е благоприятен за изграждането на подобен род енергийни проекти, за тази каскада се говори отдавна, с изграждането й са свързани надеждите за поминък и работа на около 2 500 човека, предимно от общините Мадан, Рудозем, Неделино, Баните, Златоград, Ардино, Кърджали. Важно за отбелязване е, че експлоатацията на язовирите и съоръженията, освен че ще гарантира заетост, ще доведе до подобряване на съпътстващата инфраструктура – пътища, комуникационни системи и мрежи. Всичко това кара местното население с трепет да очаква стартирането на обекта и с надеждата това да се случи ден по-скоро”, са написали народните представители.

Междувременно на свое заседание Министерски съвет обяви проекта за изграждане на хидроенергийна каскада „Горна Арда” за национален обект и за обект с национално значение. С взетото решение ще бъдат съкратени значително сроковете за провеждане на необходимите административни процедури за стартиране и изпълнение на проекта. С друго решение правителството прие „Хидроенергийна компания Горна Арда” АД да заплати на „Национална електрическа компания” ЕАД разходите по строително-монтажни и други работи, извършени от „НЕК” ЕАД върху имоти – държавна собственост, във връзка с изграждане на каскадата.

hard admin

*

Top