Министър Михайлова и кметът Акиф с първа копка за 25 600 000 лева

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще направи на 5 юли 2013 г.от 11.00 ч.в Момчилград първа копка по проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води  в гр. Момчилград”. Това се казва в съобщение на регионалната екоинспекция.
Както пише в днешния броя на „24х7 Родопи”, Михайлова и кметът Акиф Акиф ще дадат старта на мегапроекта, чиято стойност възлиза на 25 милиона и 600 хиляди лева и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
С реализацията на подобни мащабни проекти се цели да се модернизира и доизгради ВиК мрежата в общините, която е от 70-те години на миналия век. Също така да се предотвратят проблемите с изтичането на замърсени отпадъчни води към почвата, заблатяванията, които са предпоставка за развитие на болести и повишени рискове от епидемии за местното население, намаляване до минимум авариите във водопреносната мрежа и преодоляване на огромните загуби на вода, които достигат до над 60%. Ще се подобри качеството на водните ресурси, водоснабдителна и канализационна система ще бъде адекватна, спрямо европейските изисквания. Очаква се да намалеят разходите по поддръжката и ремонта на водопроводната и канализационната мрежи, както и енергийния разход. Oсъществяването на тези проекти ще допринесе за подобрението на жизнения стандарт на  населението в общините.
hard admin

*

Top