Министър Найденов: Най-много заявления за купуване на земи с компенсаторки има в Кърджали

Всички имоти от НАТУРА 2000, които Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е подало на Министерството на земеделието и храните, са извадени от търговете за земя, която може да се купи с поименни компенсационни бонове. В случай че има други имоти, които обаче не са подадени своевременно, и са част от европейската екологична мрежа, Министерството на земеделието и храните поема ангажимент да не се променя предназначението и начинът им на трайно ползване. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов след среща с представители на Коалиция “За да остане природа в България”, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
След направени проверки, МЗХ извади около 50 хиляди декара от търговете. Това са близо 70 ливади и пасища, попадащи в НАТУРА 2000, и 6 защитени местности, за които е установено, че са публична държавна собственост.
Срокът за приемане на заявления за участие в търговете приключи миналата седмица. Приети са общо 608 заявления за 115 хиляди декара. Най-много заявления са подадени в Кърджали – 203, поради най-голямата обща площ за продажба – 15 500 декара. Със заповеди на директорите на Областните дирекции вече са определени тръжните комисии, разглеждащи постъпилите документи. Те имат петнайсет дни за разглеждане на предложенията.

hard admin

*

Top