Миньори: Прощаваме се с близките преди смяна

Как всяка трагедия се превръща в статистика


Николай Михайлов

Трагедията с работника от фабрика „Теклас” ни върна отново към един от най-тежките проблеми в българските предприятия – условията на труд и опазването на живота и здравето на работещите. Остава почти скрит и друг въпрос, имат ли достатъчна квалификация хората, които работят на съответните машини или слизат под земята в мините.
Да не се лъжем, но и работодателите предпочитат да наемат хора без квалификация, за да им плащат по-ниски заплати. А и хората, притиснати от недоимъка и бедността, „залагат живота си”. Икономия за сметка на човека.
„Аз да съм и след мен потоп”, споделя бивш миньор, който изживява всяка нелепа смърт на свой колега. В Смолянска област трудовите злополуки са свързани предимно с работата в рудниците. „Всеки ден като отивах на смяна се прощавах с децата и жена си. Имах късмет, че останах жив за разлика от други мои колеги. Работихме за заплати от 300 до 400 лв., които не получавахме редовно, докато не се смени собственика на „Горубсо-Мадан”, вследствие на нашите протести. Просто си бяхме курбан”, споделя с болка подземният работник. Той си спомня как през 2010 г. в два последователни дни загиват двама миньори в рудник „Ерма река” в Златоград. Единият е бил на 41-години, а другият на 48, а малко преди трагедията отново е имало смъртен случай.
През 2010 г., 41-годишен мъж от село Войкова лъка, община Рудозем умира на място след злополука в рудник “Ерма река”, участък “Гюдюрска”. Инцидентът се случва в 2 часа полунощ. Работникът е бил електроизвозвач в рудника. По време управление на влакова композиция при извозване на руда, две от вагонетките дерайлирали. Мъжът е починал при опит да ги намести върху релсите.
В същия рудник отново 41-годишен миньор загива при трудова злополука. По време на работа се откъсва парче скала, което е затиснало левия крак на работника от златоградското село Пресока, вследствие на което мъжът е получил контузно-разкъсни рани и фрактури на крака. Той е откаран за лечение в МБАЛ-Смолян, където по-късно умира. На следващия ден, пак в рудника „Ерма река”, умира 48-годишен мъж от село Дрангово. Той е бил началник смяна в участък “Андроу”. Миньорът е навлязъл на около 350 метра да нагледа работата на колегите. Със стъпването му на рудната лента в блока под земята, от тавана внезапно паднал скален руден къс, който го убива на място.
Причините, довели до злополуките, са идентични, установиха тогава от Инспекцията по труда. Те са били свързани с неспазване на параметрите, заложени в техническия проект за разработване на находището, както и на неефективно обезопасяване на работните места. Инспекцията по труда състави тогава пет акта за административни нарушения на длъжностни лица в рудник „Ерма река”. Бяха наложени и административни глоби.
През 2012 г. 50-годишен миньор е бил затиснат от срутила се скална маса. Свидетел на трагичната сцена станал друг работник в мината на „Горубсо-Мадан”.

3000 трудови инциденти, 100 от тях с фатален край

Статистиката отчита, че в страната ни всяка година се регистрират около 3000 злополуки и инциденти на работните места, а около 100 от тях завършват със смърт.
Когато започнем да търсим причините за тази ситуация, много често ще чуем стандартния отговор: „В криза сме – нямаме пари” или „Ако инвестирам в подобряване на условията на труд, предприятието ще стане неконкурентоспособно и тогава ще трябва да закривам работни места”.
Този отговор би могъл да бъде приет за верен (и то до известна степен) в не повече от 10 на сто от случаите. Във всички останали ситуации решението иска не толкова пари и инвестиции, колкото обучение, управление и контрол, отчитат специалистите.
Експертите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа отправят препоръки към работодателите, но кой ли се вслушва в тях. Основните изводи за рисковите групи са, че мъжете претърпяват повече злополуки от жените. При младите работници има много по-голям брой злополуки в сравнение с други възрастови групи.
При по-възрастните работници са повече злополуките с фатален край. Броят на инцидентите е по-голям в малките и средните предприятия. Злополуките, които се случват през нощта, обикновено са с по-тежки последици от случващите се през деня. Най-честите увреждания са рани и повърхностни наранявания. При работниците на смяна има повече злополуки.

Фактори: Лоша организация на работа, липса на ред и контрол

Факторите, които са предпоставка за злополуки са лошата организация на работа – липсват ред, чистота и контрол; неподходящи механични защити за предотвратяване на контакт с опасни предмети; парчета и отломки от остриета, ъгли, метални листове, инструменти или ръбове; опасности от токов удар; смесване на хора и превозни средства, особено на входове и изходи на гаражни помещения, складове и депа; лоша видимост в зони, където функционират превозни средства и подемни съоръжения като подвижни кранове неконтролирани движения на предмети, например недобре укрепени варели и други товари и контейнери, при съхранение, транспорт или обработка; липса на информираност, инструкции, обучение, надзор и образование.

След дъжд качулка

По наша си традиция говорим за злополуките, когато се случат и като мине време пак забравяме за тях до следващата. Не се вземат мерки да се установят рисковите групи и рисковите работни места в дадено предприятие, а се предприемат мерки след като трудовия инцидент стане.
Ако отново се върнем на човешката страна на проблема – загиват нелепо хора на работните места, остават почернени семейства и деца сираци, а най-тъжното, е че няма работодатели, които да са отишли зад решетките за трудови злополуки. И така колелото се върти, принудени от мизерията хората започват работа за малко пари, без квалификация, а като стане непоправимото случаят се съобщава от медиите и след това всички забравят за проблема до следващия трагичен инцидент на работното място.

hard admin

*

Top