Михалевски: Аз пожелавам успех на Кърджали за водния цикъл, но нека се бърза, защото парите са 2 милиарда лева, а общата сума на договорите е 4 милиарда лева!

Във връзка с днес подписания договор за водния цикъл в Кърджали Димчо Михалевски пише на страницата си във Фейсбук следното :
 
Първо, искам да поздравя Община Кърджали и нейните жители, че най-после се пребориха за този проект.
Искам да приканя моята колежка от Народното събрание да си успокои емоциите и да и напомня, че е важно какво се построява и какво остава.
Когато през месец септември 2011 г. алармирах, че имам официална справка от МОСВ и в нея проектът за интегриран воден цикъл на град Кърджали е предвиден с над 73 милиона лева, в т.ч. собствено участие на Община Кърджали близо 21 милиона лева, това беше факт. Сега очевидно е намалена както общата стойност на проекта (изключени са няколко големи водопровода ) , така е намалено и съфинансирането от Община Кърджали.
По въпроса за това, какво ние сме направили за ВиК системата на Кърджали, ще припомня, че са изпълнени и реконструирани над 40 км водопроводи в града (от общо 110 км), изпълнена е изцяло нова водопроводна и канализационна инсталация на квартал “Боровец”, монтиран е градски регулатор на налягането за град Кърджали, който намали 10 пъти авариите в града. Завършени са много и важни колектори за отвеждане на отпадъчните води в изходната точка към бъдещата ПСОВ – Кърджали.
Тревогата която изразих през септември 2012 г. от забавянето на старта на проекта е валидна и днес. Защото беше напълно възможно, след като МОСВ стартира изработването на проектите и апликационните форми за водните проекти на Видин, Перник, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Добрич през 2008 г. това да приключи през 2010 г. Сега сме 2013 г. През това време МОСВ намали ресурса за ВиК проекти от 2,5 милиарда лева на около 1,95 милиарда лева, поради прехвърляне на средства за закупуване на мотриси за метрото в София, на трамвай, на тролейбуси и автобуси за София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. Едновременно с това МОСВ подписваше договори с общините за суми далеч надхвърлящи наличните средства по Оперативната програма предназначени за ВиК.

Към вчерашна дата по данни от официалният сайт на ОПОС за ВиК проекти са сключени договори с общините за 3,907 милиарда лева, днес в Кърджали за още 70 милиона лева. Така вие , читатели можете да си направите извода имаме 1,95 милиарда лева за ВиК проекти , а сме сключили договори за 3,977 милиарда лева. Надхвърлили сме над 2 пъти наличния ресурс.
Правилата са такива, че започналото строителство на обекти в този планов период (2007-2013) трябва да завърши, да се въведат в експлоатация, и да се разплатят разходите до края на 2015 г. В противен случай всичко остава за сметка на държавния бюджет. Има огромен риск дори и при намаляване на бюджетите на сключените договори с 20% заради процедурите по ЗОП, десетки проекти на общини да не завършат поради липса на бюджет в МОСВ, и това да се отрази тежко на държавния и общинските бюджети.
Така, че аз пожелавам успех на Кърджали и нека бързат, защото парите са 2 милиарда лева, а общата сума на договорите е 4 милиарда лева.

hard admin

*

Top