Млади еколози изследваха чапловата колония

Учениците от клуб „Екология” при СОУ „Йордан Йовков”-Кърджали посетиха  чапловата колония, разположена на брега на река Арда в областния град. Еколозите с интерес  наблюдаваха популацията от голяма бяла чапла, корморан, зеленонога водна кокошка, лиска, водни патици и други представители на птичия свят, обитаващи защитената територия.

Сътрудничката на Българското дружество за защита на птиците-Сание Мюмюн поднесе на природозащитниците интересна и изчерпателна информация за птиците, населяващи колонията.

Наблюдението, организирано по проект „Образователна интеграция на учениците в СОУ „Йордан Йовков – Кърджали”, предизвика интерес и сред случайно преминаващите по моста над река Арда граждани.

 

 

hard admin

*

Top