Млади природолюбители живяха 6 дни с тарпани, лешояди и прилепи

Млади природолюбители от Хасковско, Кърджалийско и Бургаско участваха в образователния природозащитен лагер „Маджарово 2013″, който се състоя в Природозащитен център „Източни Родопи”.
В рамките на шест дни участниците, които са с отлични резултати на регионалните кръгове на олимпиадата по орнитология, имаха възможността да се докоснат и да научат повече за биоразнообразието на Източните Родопи. Te се включиха в мониторинга на лешоядите, който се провежда в района в рамките на проект „Помощ за египетския лешояд”, обучиха се да изпълняват методиката за Мониторинг на обикновените видове птици, научиха се да разпознават земноводните и влечугите, характерни за района на Маджарово и имаха уникалната възможност да се запознаят отблизо с прилeпите, обитаващи околностите на Природозащитен център „Източни Родопи”. Експертът от РИОСВ – Хасково Владимир Трифонов им представи света на ботаниката.
Най-вълнуваща бе срещата на участниците в лагера със стадото диви коне – тарпани, които бяха заселени в района на изоставеното село Сбор, община Крумовград в рамките на българо-холандския проект „Новото тракийско злато”. Координаторът по дива природа в проекта Христо Христов ги запозна с ролята на едрите тревопасни за естественото поддържане на местообитанията и дейностите на проекта за възстановяването им в Източните Родопи.
Всяка вечер водещи експерти в различни области представяха пред любознателната публика биоразнообразието на района, усилията и постиженията за опазването му.
Всички участници се включиха с много желание и ентусиазъм в полевите дейности и в образователната програма на лагера и напуснаха царството на лешоядите с обещание да се върнат отново в това прекрасно място. 
hard admin

*

Top