Момчилград готви за асфалтиране 63 улици, иска нови 5 паркинга

Община Момчилград кандидатства с проект за рехабилитация на улици и паркинги и благоустрояване на квартал в общинския център, съобщиха от екипа на кмета Акиф Акиф. Финансирането е по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. По програмата са заделени 500 млн. лева от държавния бюджет, с които ще се осигури допълнителен финансов ресурс за регионите. Общините ще бъда финансирани с проекти извън допустимите за кандидатстване по оперативни програми. Апликационната форма на инфраструктурния проект на община Момчилград е предадена на областния управител Бисер Николов ден преди крайния срок за кандидатстване. В петък се очаква губернаторът да предаде проектното предложение на специална комисия към Министерския съвет, като първите одобрени проекти ще бъдат обявени в началото на февруари.
Ако проектът на община Момчилград бъде одобрен ще се асфалтират 63 улици и 5 паркинга в Момчилград и селата Ново Соколино, Звездел и Багрянка и ще се рехабилитират 24 километра улични платна в общинския център. В един от основните жилищни квартали „XXI” ще се изградят и благоустроят 4 нови улици.
Заложено е още изграждането на нови паркоместа поради липсата на достатъчно места за паркиране предвид увеличението на броя на превозни средства.
„С реализирането на проекта целим да осигурим модернизирана транспортна инфраструктура за жителите на общината. Предвидените за рехабилитация улици обслужват основни жилищни квартали, където живее голяма част от населението в общинския център. Нуждата от реконструирането им е породена от факта, че като цяло настилката не е обновявана от години, както и от изграждането и подмяната на подземната инфраструктура по Водния цикъл”, обясни зам.-кметът по „Строителство, екология и еврофондове” инж. Севдалин Огнянов.
Община Момчилград вече е реализирала или е в процес на реализация на 25 проекта за периода 2007-2013 г. По Програмата за развитие на селските райони са осъществени 6 проекта. Още 7 проекта се реализират по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Регионално развитие”.
hard admin

*

Top